Internasjonal Tørrfiskfestival i Bergen

Denne helgen er det nasjonal konferanse for Norsk Tradisjonsfisk. Mange spennende utstillere og smaksprøver skal gi deg et godt innblikk i hva denne bransjen kan gi.

Dette er noen av aktivitetene på festivalen:
1. Genova og Liguria vil stille ut sine mattradisjoner i bruk av tørrfisk og italienske mesterkokker vil undervise i tilberedning på italiensk av tørrfisk både for profesjonnelle og amatører under festivalen.
 
2. Røst vil stille ut of presentere 12 000 smaksprøver av tørrfiskprodukt.
 
3. Slow Food vil presentere internasjonale Presidia produkt på utstilling men også lansere de første norske Presidia kandidatene og fortelle om konseptet Slow Fish Village - som vil bli utviklet i Norge først.
 
4. Prof. Pronzati fra Genova vil fortelle om Tørrfisken og klippfiksen sin internasjonale renessane gjennom italiensk matkultur world wide.
 
5. Rolf Jensen fra Dream Society vil fortelle om framtidas krav til mat - med god historie.

Nasjonal konferanse - Erfaringer og muligheter for Norsk Tradisjonsfisk.

Fredag 10. juni 2005 - Fokus på markedsmuligheter
kl. 09.30 Registrering/kaffeservering - konferanserom Dreggen 8, SAS/Bryggehotellet.

Møteleiar - Anne Siri Brandrud, Kgl. selskap for Norges Vel.

kl.10.00 Velkomst v/Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, Hordaland fylkeskommune.
 
kl.10.15 Status og erfaringer fra arbeid og utvikling av NT-varemerke v/A. Stavland. Synspunkt fra en deltakerbedrift v/styreleder Tor Kyvik NT-varemerkeforening.
 
kl.10.50 Kystfiskarene sin rolle for økt verdiskaping i fiskeindustrien, med fokus på tradisjonsfisk produsenter. v/ Infosjef. Knut Arne Høyvik, Norges Fiskarlag.
 
kl.11.20 Spørsmål - diskusjon - svarrunde.
 
kl.11.30 COOP sin satsing på tradisjons- og kvalitetsmat. Erfaringer og muligheter for norsk kvalitetsfisk v/Tor H. Gundersen, disp. ferskvarer, COOP Norge.
 
kl.11.55 Spørsmål - diskusjon - pause / beinstrekk
 
kl.12.20 RBL-bedriftene og satsingen på tradisjonsmat og matopplevelser. Samarbeide og muligheter for Norsk Tradisjonsfisk v/Fredric Hald, RBL-Reiselivsbedriftenes Landsforening i Hordaland.
 
kl.12.40 Spørsmål, diskusjon.
 
kl.12.50 Introduksjon til lunsjen v/Astri Riddervold, etnolog/matkultur ambassadør.
 
kl.13.00 Tradisjonsfisklunsj i cafe Royal.
 
kl.14.00 Norske tradisjoner - sterke salgsargumenter v/Svein Berg, adm. dir. i EFF-Eksportutvalget for Fisk
 
kl.14.30 Hvordan bruke matkulturen på fiskerisektoren og kystkulturen for marin verdiskaping. v/ Ivar Kristiansen, Stortingets Næingskomite.
 
kl.15.00 Spørsmål og diskusjon
 
kl.15.15 Kaffepause
 
kl.15.30 Slow Food and Slow Fish - concept of international movement, role of Presidias and market consciousness and opportunities for Norwegian fish industry through quality production, skills and crafts. v/Silvia Monasterolo, Slow Food International.
 
kl.16.00 Italian food culture, world restaurants and international catering - the role and opportunities of Norwegian Traditional fish in Italian cuisine world wide, v/Prof. Virgilio Pronzati, Genova.
 
kl.16.30 Spørsmål og diskusjon - avslutning/oppsummering v/ møteleder.
 
kl.17.00 Slutt konferansedel dag 1.
 
kl.18.00 Deltaking på åpningen av Stoccafissofestivalen på Bryggen.
 
kl.20.30 Tradisjonsfiskmiddag/Festkveld i Håkonshallen sammen med deltakere og inviterte gjester til Stoccafissofestivalen.

Lørdag 11. juni 2005 - Fokus på tradisjoner og den gode historie til bruk både i fiskerinæringen og kystkulturmiljøene

Møteleder Ragnar Sandbæk, Fiskeridirektoratet.

kl.09.00 Velkomst - Om verdiskaping av kyst- og matkulturen på fiskerisektoren v/Georg Indrevik, Leder for Kultur- og resurssutvalget i Hordaland fylkeskommune.
 
kl.09.15 Betydningen av den gode historie i framtidas forbrukermarked med vekt på tradisjonsmat v/ Rolf Jensen, Chief Imagination Officer, Dream Company as.
 
kl.10.15 Kaffepause
 
kl.10.30 Hvordan gjennomføre en helhetlig kartleggingsprosess for å dokumentere, utøve og videreføre tradisjonskunnskapen til nytte for bevaring av vår kulturarv, kultur-minner og som grunnlag for næringsutvikling v/Atle Ove Martinussen, NHU-Norsk Handverksutvikling.
 
kl.10.50 Eksempler på kartleggingsarbeid - resultat og muligheter. Kartleggingsresultat brukt til nyskaping og levandegjøring av historiske kulturmiljø og fiskerisamfunnet i Sørvær v/ Eva Husby, leder HUT- Hasvik i Utvikling.
 
kl.11.30 Hvordan ta ibruk tradisjonskunnskapen i felleskap mellom fiskeindustri og regionalt museum for å profilere kvalitet, levende håndverkskunnskap og den gode historie, til kvalitetsproduksjon og profilering av klippfisken v/Knut Garshol, Klippfisk-butikken i Kristiansund.
 
kl.12.00 Kystens kulturmiljøer som grunnlag for økt verdiskaping - Samarbeid og virkemidler. v/Geir Tvedt, Riksantikvaren.
 
kl.12.20 Hvordan videreføre norsk tradisjonsfisk etter programmets slutt (2005). Hvordan samarbeide og skape resultater mellom fiskerinæring, reiseliv og kystkultur v/ programstyreleder for NT Alf Albrigtsen, regiondir. ved Fiskeridirektoratet i Trøndelag.
 
kl.12.45 Oppsummering og avslutning v/ møteleder.
 
kl.13.00 Tradisjonsfisklunsj i Cafe Royal

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen