Inviterer til konferanse

Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til konferanse om økologisk mat. Den heter Økologisk - så klart!

Tanken er å se på økologisk produksjon i forhold til helse, miljø, markedet og fra bondens ståsted. Konferansen arrangeres i Oslo 7. april. 
 
Bred målgruppe
Målgruppen er blant annet kokker, lærere og andre som jobber med eller er interessert i økologisk mat.
 
Fagdagen skal også gi et innblikk i hvor man kan søke hjelp når man planlegger omlegging til økologisk. 
 
Handlingsplan
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet en egen handlingsplan for økologisk landbruk i fylket.
 
Regjeringens mål er at 15 prosent av matproduksjonen og forbruket skal være økologisk innen 2015.
 
Kan støttes
Formålet med handlingsplanen er å sammenstille aktuelle tiltak Fylkesmannen mener er nødvendig for å nå dette målet. Handlingsplanen gir også et signal om hvilke tiltak Fylkesmannen kan støtte økonomisk.
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har valgt ut noen spesielle satsingsområder som vil bli prioritert, blant dem storhusholdning og kantine.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen