Irland vil forby spritreklame

Mens vi her hjemme kanskje venter på at alkoholreklame skal bli lovlig, snur det andre veien i en del EU-land. Det irske helsedepartementet gjorde i forrige uke kjent at det vurderer restriksjoner foralkoholreklame for å hindre helseskader. Departementet går blant annet inn for et totalforbud mot spritreklame.

I forrige uke sa britene farvel til tobakksreklame. Forbudet kommer etter sterk og mangeårig lobbying fra grupper som har pekt på helseskadene ved røyking. Mange tror at alkoholindustrien nå vil bli et mål for tilsvarende aktiviteter fra grupper som vil lobbe for å få et forbud mot alkoholreklame.
 
Det hele har altså startet i Irland der det foruten et totalforbud mot spritreklame, vurderes det også helseadvarsler på reklame for andre typer alkohol, som eksempelvis øl og vin. For fjernsynsreklame vil det bli nye regler og et forbud på kino for alkoholreklame der personer under 18 år har adgang.
 
I en undersøkelse gjort av OMD Snapshots for tidsskriftet Marketing mener hele 70 prosent at det bør komme regler for alkoholreklame på tv som regulerer når på kvelden det skal være lov. Undersøkelsen viser imidlertid sterk støtte til denne formen for reklame. Bare 11 prosent mente at det burde innføres et totalforbud mot alkoholreklame på tv.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen