Lyst til å lære mer om vin?

Norsk Hotellhøgskoles kursvirksomhet tilbyr nå opplæring i samarbeid med Wine & Spirit Education Trust i London og Gastronomisk Institutt. Her er høstens tilbud.

Høsten 2000 - First Certificate
Kurset er ment som en grunnleggende innføring i vin og brennevin fra ulike deler av verden og gjennomføres i samarbeid med Wine & Spirit Education Trust (WSET) i England. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. WSET First Certificate omfatter grunnleggende vinterminologi, vinproduksjon, beskrivelser av kvalitet og stil, en introduksjon til vinsmaking, en gjennomgang av verdens viktigste bordviner, musserende viner, hetviner, brenneviner - ed spesiell vekt på akevitt - og andre alkoholholdige drikker samt norsk alkohollov og helsemessige aspekter ved alkoholkonsum. Etter gjennomføring av kurset forventes kandidatene å ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for vinsmaking og vinvurdering samt å kunne tolke etiketter til alkoholholdige produkter fra ulike deler av verden. Kurset vil være nødvendig som basis for å gjennomføre WSET Higher Certificate som vil bli undervist høsten 2000. WSET First Certificate inngår også som del av første avdeling av studiet Kjøkken- og Restaurantledelse, og kurset er anbefalt som grunnlag for å starte på Vinkelnerutdanningen ved Gastronomisk Institutt.

Undervisningsform:
Forelesning og smaking
Forelesningene er delt inn i:
Vinens natur
Vinsmaking
Frankrike
Italia
Spania og Portugal
Tyskland
Øvrige Europa
Amerika og Sør-Afrika
Australia og New Zealand
Musserende viner
Hetviner
Sprit og likører
Øl og andre alkoholholdige drikker
Akevitt samt Alkohollovgivning og helsemessige aspekter ved alkoholkonsum.

Tid:
Kurset vil omfatte 16 timers undervisning over tre sammenhengende dager.
I høstsemesteret gjennomføres to First Certificate kurs;
Kursstart uke 36 fra mandag 4. september til og med onsdag 6. september
Kursstart uke 40 fra mandag 2. oktober til onsdag 4. oktober.

I tillegg bør kandidatene beregne minst tilsvarende tid til selvstudium.

Eksamen:
En times skriftlig eksamen på engelsk med 50 spørsmål etter prinsippet
"multiple choice". Eksamen avholdes som avslutning på tredje kursdag.

Fagansvarlig: Avd. Norsk Hotellhøgskole v/ Arne Ronold
Kursleder: Knut Espen Misje
Pris: Kr 4.000
 
Høsten 2000 - Higher Certificate
Kurset er ment som en videregående innføring i vin og brennevin fra ulike deler av verden og gjennomføres i samarbeid med Wine & Spirit Education Trust (WSET) i England. Det kreves bestått eksamen i WSET Certificate som grunnlag for kurset. WSET Higher Certificate er delt inn i 15 moduler og omfatter regler for etiketterering innen EU, beskrivelser og vurdering av vin, vitikultur og vinifikasjon, stabilisering, modning og tapping av vin, feil ved vin, samt en grundig gjennomgang av verdens viktigste bordviner, musserende viner, hetviner og brenneviner. Etter gjennomføring av kurset forventes studentene å være i stand til å beskrive karakteristika på verdens viktigste og mest anerkjente viner, hetviner, likører og brenneviner, samt kunne forklare
hvilke faktorer som har betydning for de ulike produktenes karakter. Kurset vil være nødvendig som basis for å gjennomføre WSET Diploma som vil bli undervist f. o. m. 2001. WSET Higher Certificate inngår også som del av andre avdeling av studiet Kjøkken og Restaurantledelse.

Undervisningsform:
Forelesning og smaking

Forelesningene er delt inn i:
Vinkultur og vinifikasjon
Bordeaux og sydvest Frankrike
Loire, Rhone og sør Frankrike
Burgund og Alsace
Italia
Spania og Portugal
Nord Europa
Sentral- og sør Europa
Den nye verden
Champagne og musserende viner
Sherry og lignende hetviner
Portviner og lignende hetviner
Sprit og likører

Tid:
Kurset vil omfatte 30 timers undervisning over seks dager.
I høstsemesteret gjennomføres Higher Certificate i uke 44;
Kursstart mandag 30. oktober til og med fredag 3. november.
I tillegg bør kandidatene beregne minst en og en halv ganger så mye tid
til selvstudium.

Eksamen:
To timers skriftlig eksamen på engelsk med 100 spørsmål etter prinsippet
"multiple choice" samt et enkelt spørsmål som krever en skriftlig
besvarelse. Eksamen avholdes som avslutning på siste kursdag.

Fagansvarlig: Avd. Norsk Hotellhøgskole v/ Arne Ronold
Kursleder: Knut Espen Misje
Pris: Kr 7.000

WSET DIPLOMA
Kurset er videre fordypning i produksjon og kommersiell viktighet av verdens viner og brennevin.
Studiet tar normalt 2 år og studenter må bestå 6 del- eksamener. Eksamen består av både smaking og skriftlige momenter. Kandidater må ha bestått enten WSET Higher Certificate eller Vinkelnerutdanningen ved Gastronomisk Institutt.
WSET Diploma er anbefalt for de som ønsker å studere til Master of Wine.
Kursstart våren 2001. Informasjon følger høsten 2000.

Skriftlig påmelding innen 10. august 2000.
Påmelding sendes til:
Gastronomisk Institutt
Merk WSET
Postboks 2526 Ullandhaug
4091 Stavanger 
Telefon: 51 83 37 85
Faks: 51 83 37 94
gastro@gastronomi.no

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen