Menn drikker fortsatt mest

Unge menn drikker fortsatt oftere og mer enn unge kvinner.

Det viser en ny studie fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). Tallene ble offentliggjort fredag, skriver ANB.

26 prosent av mennene har drukket mer enn 21 alkoholenheter siste måned, mens 18 prosent av kvinnene har gjort det samme, viser undersøkelsen. Den omfatter nær 5.000 personer i alderen 18 til 30 år.

-Ting har tydet på at forskjellen mellom kjønnene har blitt mindre. Disse tallene viser imidlertid at det fremdeles er store kjønnsforskjeller, sier SIRUS-forsker Anne Line Bretteville-Jensen, som står bak studien.

10 prosent av mennene og 4 prosent av kvinnene har vært beruset mer enn 25 ganger siste halvår, viser studien.

- Det betyr at en av ti menn er fulle minst en gang i uka.

For mennene kommer hoveddelene av alkoholinntaket fra øl (62 prosent). Kvinner drikker like mye vin som øl (omkring 35 prosent for begge drikkesortene). Av unge kvinners alkoholkonsum kommer en betydelig høyere andel fra vin, rusbrus og cider enn for unge menn. En noe høyere andel av unge menns alkoholkonsum kommer fra brennevin enn hva gjelder kvinnene (henholdsvis 20 og 18 prosent).

Det er den yngste aldersgruppen (18 til 21 år) som oppgir det høyeste alkoholforbruket, med 5,6 liter i året.

Den eldste gruppen (26-30-åringer) har et beregnet årlig forbruk på 4,7 liter alkohol.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen