Nei til døgnskjenking

Høyre og FrP i Oslo går inn for en prøveordning med frie åpnings- og skjenkesoner i utvalgte deler av byen. Det mener NHO Reiseliv er en dårlig ide.

- Vi er prinsipielt for liberale skjenkeregler, men ser for store mulige skadevirkninger av dette, sier regiondirektør Per Ødegaard.
 
Han mener at skjenkepolitikken i Oslo tjener på langsiktighet og forutsigbarhet for serveringsnæringen. Derfor passer det dårlig med mange og hyppige endringer.
 
Styrebehandlet
Styret i NHO Reiseliv Oslo og Akershus behandlet saken og er enige om at dette var en sak som næringen ikke kunne stille seg bak helt uten videre.
 
Som deler av den seriøse del av næringen la man vekt på at et trygt og godt uteliv med god service til kundene måtte være første prioritet. Det kan bety lengre åpningstider, men skjenking av alkohol til kl okken 0600 kan skape en rekke problemer.
 
Flere grunner
Det er flere grunner til at NHO Reiseliv sier nei. Blant annet viser erfaringer fra Stockholm og andre byer i utlandet at utvidet skjenketid må følges opp med krav om matservering, krav til stedenes konsept og meget strenge krav til vakthold.
 
Dessuten er det ulemper med konkurransevridene effekter, siden noen skal kunne ha åpent mens andre må stenge.
 
Like viktig var hensynet til de ansatte. At de nå måtte jobbe frem til klokken seks ble trukket frem som negativt.
 
Styret mente også at forslaget fort kunne føre til større useriøsitet og "døgnfluer" i næringen.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen