Norske hoteller med stjerner?

En stjerneklassifisering av norske hotell er på trappene. Problemet er at de største hotellkjedene er motstandere av ordningen.

- En slik stjernerangering tar kun hensyn til hotellenes fysiske utrustning, ikke til kvalitative, menneskelige og servicemessige sider ved hotelloppholdet, som vi legger stor vekt på, sier direktør Bjørn Kovacs i Choice-kjeden til VG Nett.
 
Regjeringsoppdrag
Det er NHO Reiseliv som på oppdrag fra regjeringen har startet arbeidet med å lage et forslag til kvalitetssikringsordning for reiselivet.
 
I dette ligger det altså en klassifiseringsordning som i praksis kan ende opp i 2-3-4 og 5-stjernesymboler.
 
Utredningsarbeidet har så vidt kommet i gang.
 
Delte meninger
I NHO Reiseliv er det delte meninger om innføring av et slikt stjernesystem. Flere av de store kjedene er i mot og enkelte truer med å melde seg ut om NHO Reiseliv arbeider for en slik rangeringsordning.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen