Ny leder i Journalistlaget vurderer å innskrenke ytringsfriheten

Ny leder i Journalistlaget vurderer å innskrenke ytringsfriheten

«Vær Varsom revideres. Bør medienes omtale av alkohol strammes inn av hensyn til alkoholreklameforbudet?» Spør Thomas Spence på Twitter. Den kommende lederen av journalistlaget vil dermed innskrenke ytringsfriheten.

Med denne uttalelsen viser Thomas Spence som stiller til valg som NJ-leder, mistillit til sine medlemmers evne til å håndtere omtale av produkter med alkohol på en annen måte enn øvrige produkter.

Han insinuerer at journalister ikke klarer å være like upåvirket av produkteier når det er snakk om alkoholholdige varer som de er ved omtale av andre varer. Samtidig insinuerer han at journalister i utgangspunktet produserer tekstreklame og ikke journalistikk når det er snakk om produktomtaler.

Brannfakkel

For alle medlemmer i NJ må jo dette være en brannfakkel av dimensjoner. En NJ-leder som vil fjerne all forbrukerjournalistikk er intet mindre enn historisk. For det må jo bli konsekvensen av et slikt utspill. At det er et reklameforbud for én varegruppe er irrelevant så lenge vi snakker om journalistikk og ikke tekstreklame.

Vil han forbrukerjournalistikken til livs?

Men siden Spence oppfatter grenseoppgangen mot tekstreklame som uklar når det gjelder omtaler av alkoholholdige produkter, så må det også gjelde for alle andre produktomtaler og tester, av biler, mobiler, frokostblandinger etc. Journalistikken er jo den samme, det er bare produktet som er annerledes.

Prøver å være prektig

Når forbrukerjournalistikk får stadig større plass i mediene, er det ekstra interessant at en fremtidig journalistsjef inntar en slik holdning. Hvorfor maner Spence til kamp mot arbeidsgiverne i en tid hvor krybben blir stadig tommere? Eller er det et forsøk på å være prektig, å vise at «vi journalister tar ansvar»?

Sår tvil om integriteten

I så fall er det totalt mislykket. En innstramming i Vær Varsom-plakaten som bare inkluderer omtale av alkoholholdige produkter og ikke annen forbrukerjournalistikk bidrar sterkt til å skape tvil om journalisters egentlige integritet. Hvor mange produktgrupper skal inn i plakaten? Skal Spence lage en bibel?

Forført av Helsedirektoratet

Det virker som om Spence er forført av retorikken fra Helsedirektoratets disipler som har ett viktig mål, nemlig å få kontroll over pressens dekning av vin, sprit og øl. Og at hans forståelse av denne produktgruppen er mer preget av personlige forhold enn fakta.

Kan Journalistlaget velge en leder som har et slikt syn på ytringsfriheten?

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen