Overskudd for Mack

Mack-konsernet fikk et samlet overskudd etter skatt på 41,7 millioner kroner i 2007, mot 21,1 millioner året før.

Men det er salg av eiendom som drar opp tallene. Eiendom og anlegg i datterselskapet Trio Bryggeri AS er nemlig solgt.
 
- Gevinst på salg av Trio-eiendommen i Skien er hovedårsaken til resultatforbedringen i fjor, sier styreleder Kaare Frydenberg i Ludwig Mack AS til Nordlys.
 
Konsernets omsetning, eksklusive øl- og mineralvannsavgifter, økte fra 314,7 millioner kroner i 2006 til 375,6 millioner i 2007.
 
Egenkapitalen styrket
Betydelig prisvekst på råvarer, frakt og lønninger lot seg ikke kompensere i 2007. I tillegg har produksjon for andre drikkevareaktører hatt både lavere marginer og volum enn tidligere.
 
Sammen bidro disse eksterne forholdene til at datterselskapet Macks Ølbryggeri AS fikk et underskudd fra driften på -12,7 millioner kroner i 2007, mot et positivt driftsresultat på 8,8 millioner i 2006.
 
Ikke fornøyd
- Vi er selvsagt ikke fornøyd med resultatet fra 2007. Vi så tendensen allerede i fjor sommer, og har siden da jobbet med å forbedre dette. Resultatene så langt i år er betydelig bedre enn på samme tid i fjor. Avtalene for leieproduksjon er reforhandlet, vi har gjennomført driftsomlegginger i produksjon, salg og distribusjon, og salgsinnsatsen på øl og mineralvann gir resultater, sier admininstrerende direktør Harald Bredrup i Mack.
 
Netto omsetning uten avgifter for 2007 var 305,8 millioner kroner i 2007, en nedgang på 0,6 millioner kroner.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen