Reklameforbudet faller i Sverige

Stockholms Tingsrätt sier i en dom at det svenske forbudet mot alkoholreklame neppe kan forsvares ut i fra vernet om folkehelsen. Retten som støtter seg på lovverket i EU, ga i går tidsskriftet Gourmet rett til å trykke annonser for alkoholholdige produkter. Den åpnet samtidig muligheten for slik reklame i alle trykte medier.

Det finnes ikke noe entydig belegg for at denne typen reklame øker det totale forbruket.

Les mer her:

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen