Restauranter kan få svanemerket

Bevissthet om miljøet sprer seg inn på restaurantkjøkkenet.

Miljømerket Svanen er velkjent for de aller fleste, men nå har Miljømerking foreslått en rekke kriterier for å kunne svanemerke restauranter, kan de melde tidligere denne uken.

I utformingen av de konkrete miljøkravene, har Miljømerking hatt en tett dialog med 25 restauranter og cateringbedrifter. Blant disse finner vi de to norske Kampen Bistro og Nobel Catering, begge i Oslo.

Nytt fokus for storhusholdning
Restauranter er på mange måter det samme som en stor husholdning, der miljøpåvirkningen er den samme bare i en langt større målestokk.
Noen av kravene som er foreslått gjeldende for svanemerkede restauranter omfatter:

Redusert energiforbruk og valg av fornybare energikilder
Energiforbruket i en restaurant omfatter oppvarming, belysning, oppbevaring og tillaging
 
Valg av miljøvennlig kjølemedium
Redusert bruk av miljøskadelige kjemikalier
Oppvaskmaskinen er den store synderen her - og mange kjemikalier påvirker miljøet negativt etter utslipp gjennm avløpet
 
Valg av matvarer med lav miljøpåvirkning
Miljøpåvirkning skjer her ved dyrking og under transport.

Tidlige reaksjoner
De første tilbakemeldingene på høringen, har i første rekke handlet om kravene svanemerket setter på maten, og da i sær de foreslåtte kravene om andel av økologisk mat, lokal eller regional mat og kravene om at genmodifiserte matvarer ikke kan benyttes. Restaurantbransjen påpeker at kravene til matvarer vil være vanskelig å tilfredsstille med de begrensningene som er foreslått.

Kravene som Miljømerking ønsker å stille til begrenset bruk av kjemikalier, redusert forbruk av energi og vann og generelle materialbesparelser ser imidlertid ut til å være overkommelige.

Hvilke restauranter som først får Svanen blir spennende å se.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen