Rødseien forbys

Rødseien forbys

Rødseielskere over hele landet er i harnisk etter at Mattilsynet ikke lenger tillater produksjon av denne tradisjonsfisken.

Saltsei, gammelsalta sei og rødsei er mattradisjonen som nå står i fare for å bli utryddet. Bakgrunnen er at Mattilsynet mener det ikke er lov utfra dagens regelverk å framstille slik fisk annet enn for privat bruk.

Ikke uventet er det etablert en Facebook-gruppe til forsvar for denne fiskedelikatessen.

Glemt av regelverket

Det ulovlige ved rødseien er at den ikke bløgges (tømmes for blod) og heller ikke vaskes før salting. Det er imidlertid laget en unntaksregel for bløggingskravet for tradisjonsfisk som saltet fisk, men da må altså fisken vaskes før salting.

Og da snakker vi ikke lenger om rødsei. Blodet er nemlig helt essensielt for at fisken skal få smaken som har gjort den til en delikatesse.

Les mer om denne truete delikatessen

Arnt Inge Berget i Mattilsynet Bodø ble nylig konfrontert om dette av Avisa Nordland, og ville ha svar på hvorfor rødseien hadde havnet mellom to regelverkstoler.

Best etter 3-4 år

- Vårt regelverk er til for å ivareta mattryggheten og det gjør ikke tradisjonell saltseiproduksjon der fisken saltes usløyet og uvasket med mye blod i kar eller tønner, sier Berget. Han vil heller ikke ta stilling til om Mattilsynet har et ansvar for å holde liv i en gammel mattradisjon.

Når en fisk ikke bløgges og heller ikke vaskes, skapes det grobunn for bakterieutvikling, og det er her Mattilsynet griper inn. Det skjer nemlig en kraftig og tilsiktet melksyrebakterieutvikling i den første fasen av modningsprosessen, før saltet tar overhånd og normaliserer forholdene. Regelen er at fisken ikke kan spises før den er minst ett år gammel. Alle rødseielskere er enige om at den er på sitt beste etter 3-4 år. Selv har jeg spist rødsei hele livet og har aldri hørt at noen er blitt syke. Av industrimat er derimot historiene mange.

Bærekraftig ressursutnyttelse

Men ifølge Mattilsynet er det ikke mulig å produsere denne fisken trygt, ikke en gang hos produsenter med anlegg som tilfredsstiller de strenge kravene til matproduksjon.

Allerede nå er det svært vanskelig å få tak i delikatessen. Fiskeforhandlere melder til Avisa Nordland om «svart hav». Rødsei har i stor grad vært en bigeskjeft for småbåter siden det er småsei som er råvaren. Og det er det ingen store som driver med.

Rødsei er ikke minst en veldig god ressursutnyttelse. Sei er en råvare det er mye av, den er i høyeste grad bærekraftig, og salting er et alternativ til innfrysing.

Mer bråk i vente

Men myndighetene kan vente seg mye bråk. Tar du rødseien fra saltenværingene, tar du også livsgleden. Stortingsrepresentant Erik Sivertsen (Ap) tar saken opp ved første anledning, og leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag sier til Avisa Nordland at det er en enkel sak for Mattilsynet å snu i saken:

– Det finnes unntaksbestemmelser for lokal tradisjonsmat. En dispensasjon er bare noen tastetrykk unna dersom man virkelig vil. Jeg går ut fra at Mattilsynet ikke ønsker urimeligheter og å ta knekken på det som virkelig er sunn og helsebringende kost, sier Ingebrigtsen.

Foto: Per Eide

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen