Røykeloven tre år

Det er tre år siden røykeforbud ble innført på norske restauranter. Men restaurantnæringen har lært seg å leve godt med loven.

- Røykeforbudet ga en kortvarig omsetningsnedgang, men nå er veksten tilbake, sier Hilde Charlotte Solheim i NHO Reiseliv.
 
Omsetningsfall
Serveringsbedrifter i Norge opplevde et fall i omsetningen etter at Tobakkskadeloven forbød røyking på restauranter fra 1. juni 2004. Men nå er omsetningen tilbake på nivået fra røykeforbudet ble innført. I 2006 lå omsetningen vel 13 prosent over omsetningen i 2004.
 
Det er SSBs omsetningsstatistikk for hotell- og restaurantnæringen som viser disse tallene.Statistikken viser omsetningen innen de ulike bedriftskategorier i næringen. 
 
Vekst på restauranter
- Selv om omsetningen totalt har økt, er det en kjensgjerning at utviklingen nok har vært ulik fra en bedriftskategori til en annen. Størst tilbakegang har det nok vært på puber og det man gjerne omtaler som brune kafeer. Størst vekst har det vært på restauranter i det mer klassiske segmentet, sier Solheim.
 
NHO Reiseliv har i tiden etter at røykeforbudet ble innført, hatt betydelig pågang fra representanter for næringen i andre land hvor man ser at røykeforbud på spisesteder er på trappene. Det har vært stor interesse for hvilke konsekvenser man har kunnet registrere i Norge, også fra utenlandske medier. Presse fra så langt unna som i Japan har vært i Oslo for å lage reportasjer om røykeforbudet.
 
Foregangsland
Mens Norge i 2004 var et foregangsland, er vi nå i ferd med å få følge av en rekke andre land. Dette har nok også bidratt til at røyeforbudet oppleves som mindre dramatisk.
 
- Samarbeidsvillige gjester har medvirket til at dette nå fungerer bra de fleste steder. I dag er det nok bare et lite mindretall i næringen som ønsker adgangen til å røyke gjeninnført på utestedene, sier Solheim.
 
Endringer
Forbudet har likevel medført endringer i restaurant-Norge.
 
- Enkelte av de brune pubene som merket røyeforbudet kraftigst forsvant for godt. Man ser også en helt annen tilrettelegging for gjestene utendørs, sier Solheim. 
 
Hun mener de mange tilrettelagte uteserveringene har endret bybildet i positiv retning de fleste steder.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen