Røykenekt på uteserveringen

På uteserveringen til Hall Toll i Stavanger har lagmannsretten bestemt at det ikke er lov å røyke.

Årsaken er at stedet har for dårlig utlufting. På Hall Toll har man satt opp levegger for å skjerme mot vinden samtidig som at det brukes markiser når det regner. Gulating lagmannsrett avviser anken fra Hall Toll , melder VG Nett.

I dommen kan man lese at uteserveringen er å betrakte som et lokale, og derfor faller inn under tobakkskadeloven:

«Lagmannsretter mener at Hall Toll ikke har en utlufting tilsvarende utendørs områder og at utestedet følgelig er å betrakte som et lokale i lovens forstand. Det vises til den fysiske omramming og overdekning som er etablert. Det anses ikke synderlig tvilsomt at tobakksrøyk vil kunne virke sjenerende på stille dager av personer som etter loven er beskyttet mot passiv røyking.»

Konsekvenser for andre
Det er første gang røyking på en uteservering har blitt prøvd i rettssystemet. Finn Eide, advokaten til Pakkhuset på Holmen som eier Hall Toll, tror dette vil få konsekvenser for utesteder i hele Norge.

- Vi regner med at dette også vil få konsekvenser for andre utesteder rundt om i landet. Bare i Stavanger har helsesjefen sagt at han har 10-15 lignende saker på vent, sier Eide til VG Nett.

Helsesjefen i Stavanger, Egil Bjørløw, har tidligere uttalt at han også har opplevd påtrykk i lignende saker fra andre store byer i Norge.

Dommen er fremdeles såpass fersk at utestedet ennå ikke har bestemt seg for hva de skal gjøre.

- Det gjenstår å se om vi anker avgjørelsen til Høyesterett. Blir dommen stående, kan Hall Toll velge å justere ned enten vegger eller fjerne markisene. Et annet alternativ er jo selvfølgelig å forby røyking, sier Eide, og legger til:

- Begge løsningene vil nok slå uheldig ut for konkurransesituasjonen til Hall Toll.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen