Scandinavian Beverage Group med rekordresultat

Scandinavian Beverage Group (SBG) en av de ledende selskaper innen vin, brennevin, importøl og logistikk - hadde i fjor sitt beste år noensinne, med en økning i omsetning eksklusive avgifter på hele 110 prosent.

Omsetningen i SBG endte i 2001 på NOK 1,864 millioner inkludert avgifter, mot NOK 1,108 millioner kroner i 2000. Deler av denne økningen skyldes oppkjøp av selskapene Strøm i Norge, samt oppkjøpet av Bibendum i Sverige. Den organiske veksten har også vært meget sterk med en økning på vel 20 prosent og skyldes en kraftig økning i volum og markedsandeler. I løpet av fjoråret økte volumet med hele 117 prosent til 26 millioner liter vin og brennevin.
 
3 av 10 flasker
Den kraftige omsetningsøkningen gjør at SBG fortsetter å styrke posisjonen. Markedsandelene samlet for SBG er ulik innen de ulike produktkategoriene, men innen vin er nærmere 3 av 10 flasker som selges i Norge fra et SBG selskap.
 
- SBG er dermed i ferd med å nå sin målsetting om å bli den største aktøren i det norske vin- og brennevinsmarkedet.. Gruppens sterke utvikling er hovedsakelig ikke skapt gjennom oppkjøp, men gjennom industriell forretningsutvikling hvor alle gruppens selskaper selv har et sterkt ønske om å være best i markedet, sier konsernsjef Thomas Føyen i SBG.
 
Etter kjøpet av svenske Bibendum i 2000 har SBG med en markedsandel på 7 prosent i det svenske markedet som gjør at SBG Gruppen fremstår som den ledende norsk-svenske importgruppering av merkevarer innen alkoholholdige produkter. Vi har videre ekspansjonsplaner i Norden med fokus på Sverige og Finland, men veksten skal være med de riktige partnerne og i rett tempo. I forhold til driften har 2001 vært et omstruktureringsår i Sverige hvor vi nå har etablert SBG driftsstrukturen, uttaler Føyen.
 
Kraftig økning i driftsresultatet
SBGs bruttofortjeneste i 2001 endte på 243 millioner kroner, mot 136 millioner kroner i 2000, det vil si en økning på 79 prosent. Dekningsgraden ble i samme periode noe redusert som følge av SBGs inntreden i det svenske markedet, der prispresset er høyere og marginene lavere. Videre skyldes reduksjonen i marginene endring i den totale produktmiksen.
 
EBITA viser en vekst på hele 56 prosent som følge av volumøkninger, og den største delen av økningen skyldes oppkjøp. Organisk vekst fra eksisterende selskaper står for cirka 10 prosent av økningen. Økningen i EBITA fra organisk vekst kommer til tross for at det er brukt betydelig midler i oppbygging av nordisk struktur, samt etablering og investering i nye selskaper.
 
- Vi fremstår i dag som den mest lønnsomme grupperingen i dette markedet i Norge og innen importerte drikkevarer i Norden. Bakgrunnen til dette er i første rekke at vi har den mest effektive driftsstrukturen hvor vekst gir ytterligere skalafordeler i forhold til konkurrentene, sier adm. dir Dag Fladby.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen