Skjell i vekst

I Rogaland kan oppdrett og eksport av skjell bli den store vekstnæringen etter oljen. Apéritif har besøkt Norges største skjellanlegg i Forsand i Ryfylke. De ypperlige råvarene herfra havner også på restaurantbordene i oljebyen.

Fersk sjømat krever rask handling. Sju døgn er tidsfristen fra blåskjellene hentes opp fra sjøen til de går ut på dato. Siden det største markedet ligger i Europa, er arbeid med skjell ingen geskjeft for sinker.

Hvordan den levende sjømaten skal behandles slik at den gode kvaliteten bevares, vet de mye om hos Rogaland Skjellmottak i Forsand i Ryfylke. Hit bringes skjell fra 11 skjellfarmer rundt om i Rogaland.

Ubegrensete muligheter
Om fire-fem får vil skjellmottaket står for eksport av 10.000 tonn skjell i året, det meste til utlandet dersom alt går etter planene. Til sammenligning spiser nordmenn i dag 600 tonn skjell årlig.

-I utgangspunktet ser mulighetene nærmest ubegrensete ut: I fjordene her kan det produseres kamskjell, østers, haneskjell, O-skjell og så videre. Det er også muligheter for kråkeboller, sjøpølser og lignende. Det er utrolig mye vi kan hente fram. Her dukker en ny idé opp hver dag. For oss er det viktig å se mulighetene, ikke begrensningene slik at vi kan utnytte den fantastiske maten i havet. Det er det som er grunnideen vår, sier Magne Oftedal, en av dem som begynte å sysle med planene for Rogalands første oppdrettsanlegg for fem år siden.

Inne i mottaket ligger blåskjellene i digre tanker, før de vaskes maskinelt og flittige fingre sorterer ut de som er ubrukelige. Etterpå blir skjellene etter størrelse pakket i spesielle esker som hjelper med å holde på fuktigheten. Da er de holdbare i ti døgn, selv om de for sikkerhets skyld går ut på dato etter sju dager. For slike råvarer kreves den forsiktigste behandling dersom kresne kunder skal bli fornøyd.

Umettelig behov

Hittil har kundene vært svært så tilfredse. Siden mottaket offisielt åpnet i januar i år, har salget nærmest eksplodert. Foreløpig behandles og videresendes skjell fra 11 oppdrettsanlegg i Rogaland her. Men antall anlegg vil høyst sannsynlig stige sterkt, bare i Rogaland søkte i fjor 260 om konsesjon til å starte skjelloppdrett.

Markedet, som inkluderer Europa, ser ut til å være så å si umettelige på rogalandske blåskjell. Om sommeren ligger nemlig skjellindustrien i Europa så å si brakk, fordi skjellene formerer seg på det tidspunktet. Det gjør kvaliteten dårligere. Men i Norge er sommerskjellene gode, derfor er eksportmarkedet enromt.

Skjellene fra Rogaland Skjellmottak selges via Norshell som er Norges første skjellkonsern, og som er medeier i skjelloppdrettsanlegg langs kysten. Men den første tilknytningen til kontinentet har gått via senteret i Rogaland. Kontakt er etablert, og eksport til Nederland i gang.

For Oftedal er blåskjellene imidlertid bare en av en mengde råvarer som produseres og foredles i matfylket Rogaland.

- Vi tenker Rogaland som et matfylke som inkluderer både sjø og land, der vi ønsker samspill mellom de ulike jordbruksnæringene. Skjell kan brukes i veldig mange spennende retter, både til kjøtt og fisk, sier Oftedal.

Derfor sysles det med planer for ytterligere bearbeiding før salg.

Foredling

- Skjell er et nisjeprodukt som kan utvikles slik at vi kan produsere alt fra råvarer til ferdige retter til ulike kundegrupper. Vi har de beste kokker her i fylket, så det skulle bare mangle at vi ikke greier det, poengterer han.

Som den ekte gründeren han er, sprudler han av entusiasme. Og mens han snakker virker det som om enda flere ideer kommer til.

Hva skal for eksempel gjøres med de minste skjellene? Går det an å dampe dem og selge dem i frossenpakker? Og hva med å lage ferdige retter?

Foreløpig har foredlingsplanene nedfelt seg i to konkrete produkter: Det ene er rensede, vaskede, kokte og krydrede blåskjell beregnet på storhusholdninger. Det andre er pillede blåskjell. Dette vil komme på markedet neste år.

Og ennå er dette bare begynnelsen for skjellnæringen i så vel Rogaland som resten av kyst-Norge.

Foto: Tom Haga

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen