Skrev manifest for trøndersk mat

Skal gi mer og bedre mat fra Trøndelag.

Som første region i Norden har Trøndelag fått sitt eget matmanifest. Matmanifestet skal bidra til mer trøndersk mat på trønderske fat, hjemme, i offentligheten og på restaurantene. Samtidig skal det øke stoltheten over det trønderske matmangfoldet og kvaliteten på det. To fylkesordførere, to fylkesmenn og representanter for næringsliv, reiseliv, forskning er blant underskriverne.

45 representanter fra Næring, FOU og offentlige aktører har meislet ut det trønderske matmanifestet, og fredag var de samlet på Bårdshaug Herregård i Orkdal for å signere dokumentet.

Manifestet skal gjøre Trøndelag stolt over egen matproduksjon og bidra til å skape en tydelig trøndersk matidentitet. Å slutte seg til dette dokumentet innebærer at man erkjenner verdiene av lokal matproduksjon og lar dette påvirke sine strategier, beslutninger og handlinger.

- Dette er ikke gjort over natta, men vi begynner straks, sier fylkesordførerne Tore Sandvik og Gunnar Viken i en pressemelding.

Manifestet er et felles trøndersk løft for å bevare, styrke og utvikle trøndersk matproduksjon og matkultur.

Roar Hildonen eier og driver av restauranten To Rom og Kjøkken i Trondheim gleder seg til å ta manifestet i bruk.

- Det har grodd fram en enorm entusiasme gjennom arbeid med lokal mat de siste 10 årene. Det gjør godt å se at dette nå har resultert i et trøndersk matmanifest. Nå blir det lettere for oss i restaurantbransjen å fokusere på disse verdiene. Det gjør det også lettere å få tak i gode råvarer når flere etterspør dem. Jeg ønsker å slutte meg til dette manifestet straks.

Her er det trønderske matmanifest:
1. Vi ønsker å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg, fra hav til høgfjell.
2. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.
3. Vi vil bidra til å markedsføre og bruke mat eller mattradisjon som en attraksjon.
4. Vi vil bidra til å formidle historiene om råvarene og tilberedningen.
5. Vi vil bidra til å utnytte råvarenes og produktenes sesongvariasjoner.
6. Vi vil bidra til å bruke råvarer og produkter ut fra miljøhensyn.
7. Vi ønsker å fremme god mat og matkultur hos barn og unge.
8. Trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. Vi vil bidra til utvikling av trønderske råvarer og produkter gjennom utdanning, nyskaping og forskning.

Å slutte seg til det trønderske matmanifestet innebærer at man erkjenner de verdiene manifestet beskriver og lar dette påvirke strategier, beslutninger og handlinger.
 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen