Tapte åtte millioner på Sjøloftet

Ekteparet Varn, og tidligere daglig leder Sven Erik Woodfield Hansen må ta et personlig tap på minst 5,5 millioner kroner etter konkursen i Sjøloftet i Skien.

Kravene fra kreditorene løper opp i hele 8,7 millioner kroner, skriver Telemarksavisa. I tillegg kommer udekkede lønns- og feriepengekrav fra et foreløpig ukjent antall ansatte. Det viser den foreløpige innberetningen til skifteretten fra bobestyrer advokat Bjørn Dyrland.

Rottene avgjorde?
Nedturen for nattklubben og spisestedene i det gamle pakkhuset på Langbryggene i Skien startet med en rotteinvasjon vinteren 2008, mener eierne og bobestyreren. Også Sjøloftet Arendal AS er under konkursbehandling med foreløpige kreditorkrav på over to millioner kroner, pluss uoppgjorte krav fra ansatte.

Konkursen i restauranthuset på Langbryggene i Skien omfatter også den nedlagte bistroen Kulcompagnie og nattklubben Neon, skriver Telemarksavisa. Eierne, ekteparet Anne May Bull Varn og Kjetil Varn i Brevik begjærte selv oppbud i juli, etter flere år med store økonomiske problemer.

Personlig smell
Etter konkursen får Varns en personlig smell. De må innfri sine garantier overfor banken i Arendal på i alt 3,5 millioner kroner. I tillegg til garantiene har Arendal og Omegns Sparekasse pant for 1,5 mill i driftstilbehøret og leiekontrakten.

- Hvorvidt de får dekning fullt ut eller ikke, vil være avhengig av om de får inn nye drivere og vilkårene for dette, sier bobestyrer Dyrland til Telemarksavisa. Han karakteriserer fallitten som stor.

Det fins ingen verdier i boet. Derfor har de øvrige kreditorene ingen utsikter til å få oppgjør.

Ifølge boinnberetningen fikk Sjøloftet Skien AS ødeleggende problemer i februar i fjor. Hele 2. etasje, inkludert Neon, måtte stenge på grunn av rotteplager. Lokalene ble friskmeldt og gjenåpnet i september 2008, skriver avisen.

Men selskapet slet med å få driften på fote igjen. I romjula kastet Varn kortene, stengte 2. etasje, innstilte Kulcompagniet og flyttet Sjøloftet ned dit.

Brutt straffeloven?
Med bakgrunn i den skakkjørte økonomien peker bobestyreren på at det er mistanke om at selskapet har brutt straffelovens bestemmelser om å åpne gjeldsforhandlinger. Aksjeloven krav til forsvarlig egenkapital er heller ikke innfridd idet samtlige regnskapsår viser at aksjekapitalen er tapt, heter det i rapporten.

Til Varns fordel påpeker han på at han har stilt til dels betydelige personlige garantier og så sent som i februar i år puttet inn ytterligere 1,5 millioner kroner for å dekke løpende gjeld.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen