Varsler søksmål om inndragning av skjenkeløyve

Varsler søksmål om inndragning av skjenkeløyve

Det toppet seg for ledelsen av utestedet Hall Toll da de mottok varsel om inndragning av skjenkebevillingen.

Daglig leder ved Hall Toll, Lavrans Gjønnes, mener beslutningen er tatt på feil grunnlag, melder www.rogalandsavis.no. Nå er Gjønnes villig til å teste beslutningen i retten.

Rammer hardt

Det er det mye omtalte prikksystemet som benyttes av Stavanger kommune overfor byens skjenkesteder som vekker harme blant byens serveringssteder.

Flere har i senere tid uttrykt stor misnøye, og mange har påpekt at prikksystemet ikke fungerer som tiltenkt. Serveringsstedene Cementen og Champ har allerede fått sin skjenkebevilling inndratt på grunn av prikkbelastning.

I mars fikk Hall Toll et brev om at bevillingen for andre etasje vil bli inndratt i tre uker. Årsaken er at skjenkekontrollørene hadde notert ned for mange prikker. Noe som provoserer daglig leder sterkt:

– Vi føler oss mildt sagt urimelig hardt straffet. Hvis skjenkekontrollørene og politikerne i Stavanger kommune tolker regelverket riktig vil det være umulig å drive et utested i Stavanger, sier Gjønnes til Rogalands Avis.

Feiltolker lovverket

Gjønnes får støtte av styreleder Trond Jacobsen som er villig til å gå rettens vei.

– Det som er helt sikkert er at dette vedtaket i første omgang vil bli klaget inn til fylkesmannen. Hvis de er av samme oppfatning som Stavanger kommune, er vi innstilt på å ta dette vedtaket til retten, sier Jacobsen til RA.

Dersom de vedtaket blir stående vil Gjønnes og Jacobsen måtte vurdere å stenge Hall Toll.

Deres advokat, Ann Mari Risvoll Winterhus-Fjeld i Deloitte mener kommunen feiltolker lovverket. Grunnlaget var en rapport som førte til at stedet hadde fått prikker, som følge av at fire åpenbart berusede personer hadde oppholdt seg i lokalene under en kontroll i desember.

– I den rapporten står det at skjenkekontrolløren hadde oppdaget disse personene før vaktene på Hall Toll, sier Winterhus-Fjeld til Rogalands Avis.

Advokaten viser til at det ikke finnes noen hjemmel i alkoholforskriften som tilsier at skjenkekontrolløren kan dele ut prikker selv om de oppdager åpenbart berusede personer i lokalet før vaktholdet.

Oppfylte kravene

Det som i realiteten skjedde da Hall Toll fikk de ubehagelige prikkene, var at fire åpenbart berusede personer ble geleidet ut av lokalene av stedets vakter i påsyn av skjenkekontrolløren.

– Rapporten viser at kontrolløren observerte at vaktene fjernet fire mennesker fra lokalet. Det er lagt til at responstiden var på henholdsvis null, tre, fem og syv minutter. Etter mitt skjønn er denne reaksjonstiden i kategorien meget rask. Pliktene til Hall Toll ble ved disse tilfellene oppfylt til punkt og prikke, sier Winterhus-Fjeld.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen