Vil ha mange eiere

Kulinarisk Institutt vil markere at det er et nasjonalt institutt, og vil ha mange med som eiere.

Derfor inviterer de nå hele 71 ulike organisasjoner og virksomheter med på eiersiden.
 
Rogaland fylkeskommune og Ipark tok grep da Gastronomisk Institutt gikk konkurs på forsommeren. De spyttet inn to millioner kroner i virksomheten og ansatte flesteparten av dem med kokkefaglig bakgrunn fra Gastronomisk Institutt.
- Det har ligget i kortene helt fra dag én at vi ønsker å få flere med på eiersiden. Vi vil ha et bredt nasjonalt eierskap for å understreke at vi er et nasjonalt institutt, sier konstituert daglig leder for Kulinarisk Institutt, Hallvard Ween til Rogalands Avis.
 
Det er fortsatt Kulinarisk Institutt som er det offisielle navnet. Men navnet Gastronomisk Institutt er for lengst kjøpt av konkursboet. Det vil bli tatt i bruk så snart det er praktisk mulig.
 
Tunge aktører
Kulinarisk Institutt ønsker tunge nasjonale aktører innen matindustrien med på eiersiden. Samtidig vil de ikke at noen få store aktører skal få dominere selskapet.
 
- Det har med autoriteten og påliteligheten til et kulinarisk institutt å gjøre. Hovedtyngden av det som gjøres er konsulentoppdrag. Dersom du tenker deg at en kommersiell aktør var veldig dominerende på eiersiden, så ville kanskje konkurrenter være mer tilbakeholdne med å bruke oss, sier Ween.
 
Alt fra interesseorganisasjoner til rene kommersielle aktører er invitert med. Totalt skal det hentes inn inntil åtte millioner kroner. Fylkeskommunen og Ipark ønsker å sitte igjen med et negativt flertall for å sikre en viss innflytelse på den videre driften.
 
Flytter neste år
Neste år flytter Kulinarisk Institutt inn i det nye Måltidets Hus.
 
- Vi tror Måltidets Hus blir det optimale stedet for oss. Miljøet vil gi oss større tyngde - både nasjonalt og internasjonalt. Det vil igjen gi oss større nedslagsfelt og grunnlag for inntjening, sier driftsleder Anders Hellegaard ved Kulinarisk Institutt.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen