Vil tvangsselge Eidsbugarden

Vang sparebank har begjært tvangssalg av Eidsbugarden Høyfjellshotell.

Årsaken er at banken ikke er enige med de nye eierne om lånebetingelsene for de omfattende ombyggingene av det gamle, ærverdige trehotellet.
 
Striden dreier seg om hvorvidt Vang sparebank hadde gitt selskapet Eidsbugarden Utvikling et byggelån, eller om dette var et ordinært lån som det skulle betales avdrag på.
 
Avdragsfritt
Utbyggerne hevder at Eidsbugarden Utvikling hadde fått innvilget et byggelån, som skulle være avdragsfritt til byggeprosjektet sto ferdig.
 
Men dette er banken uenig i. Dermed havnet saken i retten.
 
Og der kunne ikke Eidsbugarden Utvikling legge fram noen dokumentasjon på at de hadde fått et lån det ikke skulle betales avdrag på.
 
Mislighold
Retten mente tvert imot at lånetilsagnet viser at det skal betales avdrag, uansett om det handler om et byggelån eller ikke.
 
Derfor er retten kommet til at Eidsbugarden utvikling har fått utbetalt et lån som selskapet senere har misligholdt.
 
Derfor er vilkårene for et tvangssalg til stede, og tingretten sier at hotellet skal selges.
 
Stor gjeld
Eidsbugarden Utvikling AS har ifølge regnskapet for 2007 en samlet gjeld på 23,7 millioner kroner, samt en negativ egenkapital på 12,6 milioner.
 
Gjelden har vokst i takt med de omfattende restaureringene av hotellet. Regnskapsmessig er verdiene i selskapet satt til 10,5 millioner. Selskapet hadde et negativt årsresultat på 3,5 millioner i 2007.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen