Vinauksjoner kan bli tillatt i Norge

Arcus venter på grønt lys.

I innstillingen til ny alkohollov foreslår Stortingets helse- og omsorgskomité å endre alkoholloven til å tillate auksjon av vin i Norge.

I forslaget til ny paragraf 8-6 tredje ledd, heter det:
«Auksjon av alkoholholdig drikk mellom personer som har rett til omsetning av alkoholholdig drikk, er likevel tillatt. Vinmonopolet kan likevel besørge auksjon av alkoholholdig drikk på vegne av personer uten rett til omsetning av alkoholholdig drikk.»

Stortinget skal behandle forslaget i to runder.

Vinmonopolet avventer
- Vi venter fortsatt på den formelle lovendringen, og har ennå ikke kommet i gang med planleggingen om hvordan vi skal løse dette, sier kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen i Vinmonopolet til Horecanett.

- Utgangspunktet er at vi får henvendelser fra privatpersoner som ønsker å selge alt fra arvegods, gaver og private vinsamlinger, men dette er altså ikke lovlig i dag, sier Bing Lorentzen.

Arcus kjenner til at vin auksjoneres i det svarte markedet, og ønsker å bringe fenomenet inn i lovlige former.
- Erfaringer fra blant annet Sverige tilsier ikke at dette vil få et veldig stort omfang, men det er likevel noe vi gjerne vil tilby kundene våre, sier Bing Lorentzen.

Han sier Vinmonopolet ser for seg et samarbeid med et auksjonshus, og at selskapet vil sette oppdraget ut på anbud dersom loven endres.
- Om vi klarer å gjennomføre en auksjon allerede i år, gjenstår å se. Men vi gleder oss til å prøve det ut!

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen