Reiselivet mangler 1600 kokker

Reiselivet mangler 1600 kokker

Norge har kokker og restauranter i verdensklasse, men reiselivet mangler 1600 kokker. Det vil NHO gjøre noe med.

Torsdag møtte næringsminister Trond Giske, norske stjernekokker og NHO Reiseliv ungdommer ved Skarpengland skole i Vennesla, som vant «Den store klasseturen». Sammen diskuterte de hvordan rekrutteringen kan styrkes.

LES OGSÅ: Jakter kokker og servitører

I april tok tusener av norske ungdommer sine første karrierevalg gjennom valg av skoler og høyere utdanning. I forkant av valget engasjerte NHO Reiseliv 25 000 elever i en landsomfattende Facebook-konkurranse, «Den store klasseturen», for å synliggjøre fremtidens jobbmuligheter i næringen. Videre fikk kampanjens nettside, «Verden er din», besøk fra 32.000 unge, skriver nkl.no.

LES OGSÅ: Kokkeyrket er i krise

‒ Norge har i dag noen av verdens beste kokker men de har behov for flere kollegaer. I dag mangler vi hele 1600 kokker og behovet har økt de siste årene. For reiselivsnæringen er det helt avgjørende at flere unge får øynene opp for de store mulighetene som kokkeyrket kan gi. Alle gode krefter må derfor gå sammen om en nasjonal dugnad for å sikre rekrutteringen til reiselivet i fremtiden, sier Kristin Gyldenskog, direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Nødvendig med økt rekruttering

Totalt søkte 5500 unge seg til reiselivsfag i den videregående skolen. Dette er langt fra nok til å dekke dagens behov, og mange av reiselivsbedriftene har nå problemer med å få tak i nok arbeidskraft. Behovet for arbeidskraft ventes å øke ytterligere i fremtiden.

LES OGSÅ: Skal få kokkene til å bli

‒ Jeg er veldig stolt over anerkjennelsen norske kokker får internasjonalt og det sterke faglige miljøet vi har på dette området i Norge. Vi trenger kokker. Utdanning til kokkeyrket er et trygt yrkesvalg uansett hvor du bor i Norge. I reiselivsstrategien har vi lagt vekt på fremme økt rekruttering. De siste tre årene har departementet støttet rekrutteringskampanjen til NHO Reiseliv og vi ser frem til å jobbe sammen i årene som kommer, sier nærings – og handelsminister Trond Giske.

De siste årene har NHO Reiseliv gjennomført omfattende rekrutteringskampanjer mot ungdom hvor bruk av sosiale medier har vært sentralt. Nå vil arbeidet bli utvidet med konseptet «Vi dekker til fest», hvor ungdom over hele landet få anledning til og prøve seg som kokker. Nå samler bransjen kreftene hvor både Norges Kokkemesteres Landsforening, Opplæringskontorer og bedrifter blir med.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen