10.000 alkoholprodukter merkes

Diageo, verdens største produsent av alkoholholdige drikker, har besluttet å merke alle sine produkter med næringsinnhold samt en påminnelse om å drikke produktene på en ansvarlig måte.

Alkoholholdige drikkevarer er i dag unntatt fra kravet om ingrediensliste, og selskapet tar dermed et stort skritt i forhold til å bedre informasjonen til norske forbrukere. Diageo blir den første alkoholprodusenten som tydelig forbedrer forbrukernes muligheter til å få kunnskap om innholdet i det de drikker.

I følge forskrift om merking av næringsmidler er drikkevarer med mer enn 1,2 volumprosent alkohol unntatt fra kravet om ingrediensliste. Fordi det er et stadig større fokus på varers næringsinnhold, har imidlertid Diageo valgt å dele denne type informasjon med forbrukerne. Diageo står blant annet bak kjente merkevarer som Smirnoff vodka, Baileys likør, Guinness øl, Gordons gin, Smirnoff Ice og Johnnie Walker whisky.

Merker 10.000 produkter
Initiativet vil gjelde for hele selskapets produktportefølje, og innebærer at rundt 10.000 produkter fordelt på 180 markeder over hele verden vil bli utstyrt med nye etiketter. Etikettene vil inneholde fire typer ny informasjon: næringsverdi, informasjon om eventuelt allergifremkallende ingredienser, alkoholinnhold samt en oppfordring om ansvarlig konsum.

- Samtlige av våre produkter kommer til å få nye etiketter. I tillegg vil Diageo lansere en omfattende internettside i oktober og opprette en egen informasjonstelefon der forbrukerne kan få detaljert informasjon om våre produkter, sier informasjonsansvarlig i Diageo, Fredrik Erlandsson.

Det omfattende arbeidet med å implementere de nye retningslinjene vil skje parallelt på flere markeder over en femårsperiode. I tillegg til selve flaskeetikettene vil også tilsvarende informasjon være å finne på all annen emballasje. Diageo regner med at de første produktene med nye etiketter vil være på markedet i løpet av denne høsten.

- Den globale informasjonspolitikken som Diageo nå har iverksatt, viser at vi har valgt å være en foregangsbedrift i forhold til å gi forbrukeren større mulighet til å ta en faktabasert avgjørelse på hva han eller hun velger å drikke. Vi er overbeviste om at dette er noe som alle parter vil sette stor pris på. Tiltaket signaliserer også en tydelighet fra vår side om at forbrukerne står i sentrum for alt vi gjør, og at vi som markedsleder har en ambisjon om å gi forbrukerne det de ønsker, sier Fredrik Erlandsson.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen