Egget frikjent

Over hele verden har egget i en mannsalder blitt beskyldt for å være kolesterol-bombe nr.1. Også her i landet svarer annenhver person egg når de blir spurt om hva som øker kolesterolet. Er vi blitt så grundig lurt? Kan vi egentlig spise uhemmet av denne ovale godbiten?

Selv mange leger gir råd om å spise mindre egg ,- ja, egget er ofte den eneste enkelt-matvaren de nevner! Samtidig viser vitenskapen oss at egg nærmest er uten betydning, i forhold til kostholdets store kilder til mettet fett.

I en nylig publisert undersøkelse foretatt av ACNielsen for Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt blir forbrukerne spurt hvilke matvarer de tror kan øke kolesterolinnholdet i blodet.

Hele 34 prosent svarer straks egg. I tillegg til dette svarer 14 prosent egg etter å ha tenkt seg om og svart noe annet først, slik at til sammen mener nesten annenhver person at egg er kolesteroløkende. Det er ingen andre enkeltmatvarer de trekker fram i noen grad, bare "ullne" matvaregrupper som: Fett, feit mat, meieriprodukter, margarin/fett, kjøttprodukter, gatekjøkkenmat, snacks, salt/sukker og godterier/sjokolade.

Hva sa legen?
Videre i undersøkelsen blir forbrukerne spurt om de noen gang har fått råd fra sin lege om hvordan de bør spise for å få redusert et for høyt blodkolesterol. Fire av 10 kunne ikke huske at legen hadde gitt noen råd om matvarer i det hele tatt!

Av de som husket kostrådene, svarte hele 25 prosent mindre egg som første matråd legen ga. 13 prosent svarte egg som matvareråd nummer to. Til sammen ble egget fremhevet av legen i 38 prosent av tilfellene der de husket at kostråd ble gitt.

I en annen ny undersøkelse, foretatt av Dinkost kompetansesenter for ernæring, også den på oppdrag for Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt, ble norske leger spurt hvilke kostråd de gir sine pasienter med moderat forhøyet blodkolesterol. 25 prosent av legene skrev uoppfordret opp egg, eggeplomme eller eggemat på spørsmålet om hvilke matvarer de ber pasientene spise mindre av.

I et senere spørsmål, der legene ble spurt hvordan de vurderer egget som matvare, svarte hele 73,5 prosent at de anser egg som "uheldig" eller "svært uheldig". 25 prosent av legene anså egget som helsemessig "nøytralt", mens kun én lege anså egg som "heldig".

Samtidig: Når vi ser på den forskning som har vært gjort omkring egget, konkluderer de aller fleste rapportene med at eggets innhold av stoffet kolesterol betyr svært lite i den totale sammenhengen. I tillegg viser vitenskapen at hos folk med høyt gjennomsnittlig kolesterol i blodet (som i Norge), betyr et tillegg av kolesterol fra kosten, for eksempel fra å spise ett egg om dagen istedenfor et halvt, svært lite. Det er mer betenkelig å doble eggforbruket i folkegrupper med lavt kolesterolnivå, som i fattige land.

Urettferdig stempel?
En ny litteraturstudie, utført av Ernæringsfysiolog/ Dr. philos Hanne Müller og professor Jan I. Pedersen, ved Ernæringsinstituttet, Universitetet i Oslo, konkluderer med at kostkolesterolets betydning ikke er helt avklart, og at det er store individuelle variasjoner. Selv om mange ikke ville påvirke sitt blodkolesterol uheldig ved for eksempel å doble sitt eggforbruk, må myndighetenes anbefalinger "favne alle på den sikre siden", slik at en ikke kan se helt bort fra egget som bidragsyter til høyt kolesterol hos enkelte i befolkningen.

Hvordan har egget fått et slikt kolesterolstempel i en hel verden? Forklaringen ligger nok i at egget inneholder stoffet kolesterol, og at det er få andre matvarer som inneholder like mye. Av alt kolesterol vi spiser gjennom maten, får vi omkring 1/3 fra egg og eggprodukter alene. Dermed kan egget ha blitt stemplet!...

Se opp for mettet fett
Men det er ikke så enkelt: Det er kostens innhold av mettet fett som betyr overveiende mest for å øke kolesterolet i blodet; og ikke kolesterolet i kosten, som eksempelvis det vi får fra egget!

Eggets betydning i forhold til mat med mettet fett blir som styrkeforholdet musa mot elefanten:
En bitte, bitte liten brøkdel av kolesteroløkningen er, i verste fall, alt egget kan stå ansvarlig for, selv hos en lidenskaplig eggnyter!

Hvem er så "elefanten"? De er mange, de matvarene som til sammen gir oss "mettet fett", og som er de egentlige kolesterolbombene! Hver enkelt av følgende enkelt- matvarer betyr alene langt mer for å øke blodets kolesterol enn egg:

Ost - smør/fast margarin - fløte/rømme/yoghurt - sjokolade - kaker - pølser - burgere - kjøttdeig - og pizza! Pizza er kanskje den enkelt-matvaren i norsk kosthold som nå, med rette, bør overta som "det flate kolesterol-stempelet", slik at vi kan kakke hull på myten om egget som kolesterolbombe og frigi det over i matgledens verden!

Foto: Astrid Hals

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen