En seier for Systembolaget og smuglerne

Dagens fremlagte statsbudsjett fremstår som en klar seier for Systembolaget og organiserte smuglere. Arbeiderparties toppledere har det siste året lovet velgerne lavere alkoholavgifter 12 ganger - hvilket tilsvarer én gang i måneden. Nå har det samme partiet bestemt at Norge fortsatt skal ha dobbelt så høye alkoholavgifter som våre naboland.

Vin- og brennevinsimportørenes forening (VBF) er sjokkert over Arbeiderpartiets gavepakke til Systembolaget og spritsmuglere.

- Arbeiderpartiet bygger opp under en eksplosivt voksende grensehandel og spritsmugling som i følge Tollvesenets beslag vokser med 50 prosent årlig. Det virker nå som de har gitt helt opp kampen mot uregistrert og ulovlig omsetning. Dette er ikke mindre enn en håndsrekning til Systembolaget og organisert kriminalitet, uttaler en svært skuffet Ivar Amundsen, formann i VBF.

39 løftebrudd fra Ap
Vin- og brennevinsimportørene har registrert 39 løfter om lavere alkoholavgift fra Ap-topper de siste to årene, og 12 løfter det siste året. Ved de tre siste budsjettoppgjørene har Arbeiderpartiet hver gang understreket behovet for å komme grensehandel og ulovlig alkoholomsetning til livs.

- Arbeiderpartiet har de siste årene vist at de tar alkoholpolitikken på alvor. Derfor er budsjettforslaget både rystende og uforståelig, og vi er i det hele tatt usikre på om Arbeiderpartiet kan tas på alvor. Deres budsjettforslag legger jo opp til at Vinmonopolet skal tape kampen mot ulovlig alkoholomsetning. Dette er uten tvil årets gavepakke til Systembolaget, smuglere og organisert kriminalitet, mener Amundsen.

Ny regjering
Amundsen setter derimot sin lit til en ny regjering på dette området:

- Vi føler oss sikre på at den nye Regjeringen står ved sitt løfte om å bekjempe grensehandel og bringe alkoholmarkedet inn i lovlige og kontrollerte former. Det vi nå taler om er ikke mindre enn en nasjonal redningsaksjon for alkoholpolitikken, hvor alkoholomsetningen igjen må komme inn i kontrollerte former ved Vinmonopolet, og ikke i mørke smug og på gatehjørner. Vi tror en ny regjering vil ta alkoholpolitikken på større alvor, og gjenvinne den kontrollen ordningen med Vinmonopolet gir, avslutter Amundsen.

Vin og brennevinsimportørenes Forening mener brennevinsavgiften må reduseres med 25 prosent, og vinavgiften med 35 prosent for å komme den sterkt økende grensehandelen til livs, og redde Vinmonopolet.

Stadige lovnader
Arbeiderpartiet og mellompartiene ble i fjor enig om sitt tredje budsjett på ett år. Både i Statsbudsjettet 2000, Revidert nasjonalbudsjett 2000 og Statsbudsjettet 2001, lovet Arbeiderpartiet å sette ned avgiften på brennevin, som stadig er Europas høyeste.

Ved hvert budsjettkompromiss har Arbeiderpartiet gitt etter og ofret avgiftsreduksjonen. Resultatet er en fortsatt økning i grensehandelen, smugling og andre ukontrollerte omsetningsledd. 18 løfter om avgiftsreduksjon fra regjeringsmedlemmer i Arbeiderpartiet, har ikke ført til noen handling til forbrukernes beste.

Innen utløpet av 2003 vil svenske reisende kunne bringe inntil 10 liter brennevin, 10 liter sterkvin og 90 liter vin med fra utlandet tollfritt. Det er forventet at dette vil legge et sterkt press for å redusere svenske alkoholavgifter - dersom ikke Systembolagets kontrollerte salg av alkohol skal bryte helt sammen. Resultatet av reduserte alkoholavgifter i Sverige er ikke vanskelig å fastslå: Norske brennevinsavgifter som allerede er nesten dobbelt så høye som de svenske, vil sende ennå flere nordmenn over grensene. I Danmark er brennevinsavgiften allerede bare 40 prosent av den norske.

Også vinavgiftene ventes å reduseres i Sverige til våren. Regjeringen har varslet dette, og EU ventes å kreve avgiftsmessig likebehandling av vin og øl. I så fall blir det igjen betydelig prisforskjell på vin mellom Norge og Sverige. Vinavgiften i Danmark er pr i dag bare på om lag 20 prosent av den norske.

Foto: Roger Kolbu

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen