Ekjords vin- og spritbevilling blir ikke inndratt

Opphevingen av vedtaket betyr at du som kunde i sommer likevel får kjøpt viner fra Torres og en rekke andre gode produsenter innen Ekjords portefølje.

Ekjord er glad for at Arbeids- og sosialdepartementet nå opphever Sosial- og helsedirektoratets vedtak om å inndra selskapets engrossalgsbevilling for en periode på tre måneder.

Ekjord forstår at også departementet ser alvorlig på saken, men er fornøyd med at inndragningsvedtaket ble opphevet fordi det ble vurdert som uforholdsmessig. Samtidig registrerer Ekjord at Arbeids- og sosialdepartementet i sine vurderinger har valgt å se bort  fra de grunnløse påstandene som var fremsatt av en tidligere ansatt i Ekjord. Påstander som Sosial- og helsedirektoratet tilla vekt i sin vurdering av saken.

Etter dagens vedtak i departementet og forrige ukes beslutning i Vinmonopolet om videreføring av avtalen med Ekjord, vil selskapet nå konsentrere seg om å videreutvikle virksomheten på en måte som skal gjenopprette tilliten, heter det i en pressemelding fra Ekjord.

Foto: Roger Kolbu

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen