Test av chilensk og argentinsk cabernet

Selv om tilbudet av argentinsk cabernet er langt mindre enn det chilenske, er kvaliteten jevnt over høyere. At det er mange gode kjøp fra begge land, er ikke til å komme fra.

Du befinner deg her:

>>>

Innledning: Test av chilenske og argentinske rødviner

 

Del 1: Test av argentinske rødviner

 

Del 2: Test av chilenske rødviner

Mens salget av røde argentinere var en tredel av Chiles i 2004, er forskjellen i dag bare 50 prosent, en avstand som blir stadig mindre. Hva kvalitet angår, har argentinerne passert chilenerne i hvert fall hvis denne testen skal legges til grunn. Men de er ikke så veldig mye mer spennende siden vinene er svært like og en tanke kjedelige. Uansett kilde bør hovedregelen være at disse vinene bør nytes i løpet av sine første to år.

Slik ble blindtesten gjennomført
Smakspanelet bestod av Apéritifs smakere Remi Madsen, Hotel Continental, Torstein Østenstad, Ylajali, Rune Pal, Haga og Robert Lie, Bagatelle.

Remi Madsen

Torstein Østenstad

Rune Pal

Robert Lie

Foto: Johnny Syversen/Bo Mathisen/John Nordahl

Testen, som ble gjennomført 21. og 25. april 2006, omfatter 62 viner av cabernet sauvignon fra Chile og Argentina. Smakingen ble foretatt blindt etter opprinnelse og årgang. Panelet fikk overhodet ingen opplysninger om produktene før smaking. Paneldeltakerne forlot dessuten lokalet mens produktene ble skjenket i glassene, slik at de ikke skulle ha noen mulighet til å avsløre glassenes innhold. Først etter at poenggivingen var avsluttet, ble det kjent med det enkelte produkts identitet.

Her kan du foreta bestilling blant testens produkter

Poengskalaen er femdelt:
Antall stjerner er fremkommet som et gjennomsnitt av paneldeltakernes evaluering av det enkelte produkts kvalitet uten hensyntagen til hva det koster. Vurderingen av hvilke produkter som er gode og meget gode kjøp ble derfor foretatt etter bedømmingen var avsluttet.

Alle priser er Vinmonopolet priser, pr 1. juli 2006. Apéritif tar forbehold om feil i prisopplysningene.

Vi gjør oppmerksom på at vareprisen i de røde bestillingslenkene under produktene reflekterer den til enhver tid gjeldende utsalgspris. Prisene oppgitt i testens varetekst er den pris som produktet hadde ved publisering av testen.

Du befinner deg her:

>>>

Innledning: Test av chilenske og argentinske rødviner

 

Del 1: Test av argentinske rødviner

 

Del 2: Test av chilenske rødviner

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen