Test av røde Côte-de-Beaune

Selv om prisene er høye og det er store prissprik mellom de ulike produsentene, er det faktisk mulig å finne gode kjøp. Corton'ene i testen klarte ikke å overbevise i samme grad. Og de mindre statuspregete appellasjonene må fortsatt stå i skyggen av områdets storheter. Under to hundre kroner er det for øvrig lite å hente - bortsett fra Santenay som nok en gang dokumenterer sitt "value for money"-rykte.   

Slik ble blindtesten gjennomført
Smakspanelet bestod av Apéritifs smakere Remi Madsen, Hotel Continental, Torstein Østenstad, Ylajali, Max Hansen, Haga og Lisa Bjørnkvist, Amici.

Remi Madsen

Lisa Bjørnkvist

Torstein Østenstad

Max Hansen

Foto: Johnny Syversen / John Nordahl

Testen, som ble gjennomført 27. og 28. februar 2007 omfatter 46 røde viner fra Côte-de-Beaune på alle nivåer og appellasjoner. Smakingen ble foretatt blindt etter appellasjon og årgang. Panelet fikk ingen andre opplysninger om produktene før smaking. Paneldeltakerne forlot dessuten lokalet mens produktene ble skjenket i glassene, slik at de ikke skulle ha noen mulighet til å avsløre glassenes innhold. Først etter at poenggivingen var avsluttet, ble det kjent med det enkelte produkts identitet.

Her kan du foreta bestilling blant testens produkter tilgjengelig på polet

Poengskalaen er femdelt:
Antall stjerner er fremkommet som et gjennomsnitt av paneldeltakernes evaluering av det enkelte produkts kvalitet uten hensyntagen til hva det koster. Vurderingen av hvilke produkter som er gode og meget gode kjøp ble derfor foretatt etter bedømmingen var avsluttet.

Alle priser er Vinmonopolet priser, pr 1. mars 2007. Apéritif tar forbehold om feil i prisopplysningene.

Lenkene nedenfor leder deg til testens fire artikler.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen