Disse steinene har lite å si for vinsmaken

Disse steinene har lite å si for vinsmaken

Mineralkarakteren kommer i liten grad fra jordsmonnet, men derimot mange andre kilder. Også knyttet til smakerens kognitive evner.

Den andre større spanske undersøkelsen om mineralitet i vin antyder at det ikke er en direkte forbindelse mellom en vins kjemiske sammensetning og dens «mineralkarakter» og mineralinnholdet i jordsmonnet.

Chablis er den mest kjente mineralske vin

Det er andre flyktige kjemiske forbindelser med større påvirkning på sansene enn jordsmonnet. Det er forhold som plantens stoffskifte, gjæringsprosessen samt mulig mikrobiologisk «forurensning».

Dette er hovedkonklusjonene fra undersøkelsen som er i regi av Antonio Palacios fra Excell-Ibérica og David Molina fra Outlook Wine.

Den allmenne oppfatningen om at det er jordsmonnet som bidrar med mineralkarakteren, er med dette utfordret. Når det er sagt, så er jordsmonnets struktur og vannføringen blant faktorene som påvirker vinplantens energiomsetning og som dermed påvirker den endelige sammensetningen av vinen.  

Noen jordsmonn er mer mineralske enn andre

Undersøkelsen ble gjennomført som blindsmakinger av syntetiske viner tilsatt kjemiske forbindelser som representerer ulike typer «mineralitet». Testerne bestod av to paneler, et av vinmakere og et av profesjonelle fra vinbransjen.

Både i den første delen av undersøkelsen som tok for seg det duftmessige og i denne andre som fokuserte på smak, var det sammenfall i identifiseringen av enkelte elementer som ga grunn til å bruke begrepet mineralsk, men ikke alle disse var knyttet til jordsmonnet.

Et av resultatene fra studien er at bruken av begrepet «mineralitet» er subjektivt og knyttet til forventninger, altså til smakerens kognitive ferdigheter deriblant oppfattelse, hukommelse, refleksjon.

Disse vinene heter sågar mineral 

Et annet er at «mineralitet» er ikke knyttet til en eller to kjemiske komponenter, men derimot til en miks av komponenter som kan gi enten en duft- eller smaksmessig assosiasjon, eller begge deler, i retning «mineralitet».

Avslutningsvis avslører studien at det i vinen kan finnes molekyler som duft- og/eller smaksmessig ligner på mineralriket, men jordsmonnet er ikke nødvendigvis den eneste bidragsyteren her. 

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen