Økologisk og kortreist ga pris

Økologisk og kortreist ga pris

Kjerringøy Gård får Bygdeutviklingsprisen.

Astrid og Oddbjørn Olsen er tildelt Bygdeutviklingsprisen på 50 000 kroner for sitt arbeid for økologisk landbruk og kortreist kvalitetsmat ved Kjerringøy Gård i Nordland.

Innovasjon Norge deler årlig ut både fylkesvise og nasjonale priser til bedrifter som har oppnådd gode resultater gjennom nyskaping i landbruket. Formålet er å synliggjøre nyskapende næringsutvikling på bygdene.

I begrunnelsen for pristildelingen heter det blant annet at «årets vinnere er kunnskapsrike og entusiastiske bønder som gjennom målrettet arbeid er i ferd med å bygge sitt livsverk tuftet på realisme og fremtidstro på landbruket i Norge. Deres livsfilosofi uttrykkes gjennom et ønske om å bidra til en god ressursforvaltning og et ekte engasjement for lokalsamfunnet».

Astrid og Oddbjørn Olsen kjøpte Kjerringøy Gård i 1991. Jordeiendommen tilhørte tidligere Kjerringøy handelssted.

- Gården vår ble økologisk i 2000, og vi synes omleggingen foregikk uproblematisk etter ni års drift. Vi selger en del av våre varer på Bondens Marked i Bodø og serveringssteder, utenom det som blir solgt fra Markens Grøde direkte. Da er det i alle fall kortreist økologisk, sier Oddbjørn og Astrid Olsen til Landbrukstidende.

LES OGSÅ: Menyprisen til Lian restaurant

Gården er tilknyttet nettverket av økologiske demonstrasjonsgårder og kan ta imot grupper for omvisning etter avtale. Gjennom Markens Grøde, gårdens videreforedlings- og serveringssted, ønsker de å tilby interesserte gjester gode matopplevelser og sikre at gårdens råstoff når ut til forbrukerne som økologisk kortreist mat.

LES OGSÅ: Hakallegarden mest pop langs veien

Den økologiske melka nyttes til egen osteproduksjon og paret er i gang med utprøving av ulike kjøtt- og spekeprodukter basert på gårdens råvarer og elgkjøtt.

Brødene bakes av økologiske melvarer, uten tilsetningsstoffer, og stekes i vedfyrt steinovn. Speltbrødene er av 100 % ren, økologisk spelt. Bedriften har også fått godkjenning av kommunen til å produsere lokalt øl for skjenking på Markens grøde.

Gården sysselsetter til sammen fem personer i tillegg til sesongarbeidere.

Kommende kurs

Forsiden akkurat nå

Til toppen