Brukeravtale

Vilkår og bruksbetingelser

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av Teknisk Ukeblad Medias påloggingssystem «TU Media Innlogging». TU Media Innlogging er et felles innloggingssystem for nettstedene i Teknisk Ukeblad Media AS og partnere deriblant Apéritif AS. Se auth.tumedia.no for oversikt over alle nettstedene som benytter TU Media Innlogging.

Din avtalepart er Apéritif AS, Universitetsgata 22, 0162 Oslo (Org nummer 972 420 271 mva)

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig, og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Produkter

Abonnementsprodukter aperitif.no tilbyr som faller under disse betingelsene er års- eller månedsabonnement.

TU Media Innlogging og brukeropplysninger

Tilgang til lukkede tjenester hos Apéritif AS som krever betalt abonnement (merket med +), krever innlogging og en registrering av brukerkonto. Apéritif AS vil samle inn informasjon om betalingshistorikk fra tjenester solgt av Apéritif AS. Apéritif AS vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

For de som allerede har registrert en konto hos oss vil vi i noen tilfeller kreve ekstra informasjon for å få tilgang til våre abonnement. Eksempel på slik informasjon er personalia, kredittkort og utløpsdato.

For å få tilgang til våre abonnement må du ha fylt 18 år. Informasjonen du legger inn må være korrekt. Ved bytte av kort, adresse eller andre endringer på profilen er du selv ansvarlig for å holde informasjonen hos oss oppdatert.

Oppsigelse

Et abonnement løper til du selv sier det opp. Det vil løpe ut etter den perioden du sier opp i. Perioden abonnementet er betalt for er ikke-refunderbar. Det er ingen bindingstid på abonnementet.

Du sier opp abonnementet selv på «Min Side» eller du kan henvende deg til vårt kundesenter på klubb@aperitif.no.

Dersom betalingen for tjenesten opphører, vil tilgangen til tjenesten opphøre umiddelbart. Tilgangen startes igjen dersom ny betaling er gjennomført.

Priser og betaling

Apéritif AS forbeholder seg retten til å endre priser med 14 dagers varsel. Varsel kan sendes på SMS og eller e-post. Her brukes informasjonen fra Min Konto.

Apéritif AS forbeholder seg retten til å endre eller å legge ned tjenester når som helst.

Det er Apéritifs betalingspartnere som er ansvarlig for kredittkortinformasjon og transaksjonene. Transaksjonene foregår trygt og sikkert og alle betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonen. Kortinformasjonen vil ikke bli utlevert til tredjepart. Se www.dibs.no og www.paypal.com for mer informasjon. Det påløper ikke noen andre kostnader fra Apéritif AS enn det som fremkommer tydelig ved kjøpet.
Abonnementsavgiften er fritatt fra mva.

Reklamasjon

Ved reklamasjon skal henvendelsen rettes så raskt som mulig og senest innen to måneder til kundeservice klubb@aperitif.no har da ansvar for retting og utbedring av feil. Dersom retting og utbedring ikke skjer innen rimelig tid kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden på utfallet.

Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp med mindre feilen er forsettlig fra Apéritif AS sin side.

Feil og mangler som skyldes streik, lockout eller andre force majeure utenfor Apéritif AS sin kontroll, gir ikke krav på erstatning.

Varighet og oppsigelse

Avtalen er løpende og løper til en part sier opp avtalen. En oppsigelse av avtalen skal skje skriftlig til kundesenteret klubb@aperitif.no eller avsluttes på ”Min Side”.

Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller vilkårene for bruk kan Apéritif AS umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet.

Angrerett

Du vil motta angrerettsskjema per e-post. Angrerettsskjema gir deg opplysninger om angrerettsloven, blant annet vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten. Angreretten gjelder kun ved private kjøp.

I henhold til norsk lov har du 14 dagers angrerett for tjenester som bestilles over internett. Angreretten gjelder ikke for enkeltstående tjenester som leveres i et bestemt tidsrom, slik som Aperitifs Mat- og vinklubb, dersom tjenesten er tatt i bruk, jf. angrerettloven § 19 bokstav b.

Bruk av angrerett må stilles til klubb@aperitif.no. Periode løper fra dagen abonnementet ble tegnet og frem til det har løpt ut uavhengig av om det er tatt i bruk eller ikke. Det gis ingen refusjon for abonnement som er tatt i bruk.

Endring av vilkår

Apéritif AS kan endre vilkår for bruk med 14 dagers varsel. Her benyttes e-post eller SMS til kontaktinformasjon som er ført opp under ”Min Side”.

Bruk av tjenesten

Et abonnement er til personlig bruk med mindre annet er avtalt. Det er ikke tillat å videreformidle eller tilgjengeliggjørestoff fra Aperitif.no. Alt materiale på Aperitif.no er beskyttet av gjeldende regler og lover om opphavsrett. Utskrift til personlig bruk er tillatt.

Tjenesten forutsetter at cookies er slått på. Uten cookies kan deler av eller hele tjenesten bli utilgjengelig.

Generelle vilkår

Apéritif AS sine produkter er tilgjengelige på Internett og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Apéritif AS påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Apéritif AS forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Apéritif AS forbeholder seg retten til å sende ut nyhetsbrev via e-post til sine registrerte brukere. Brukeren kan selv skru av dette under sine innstillinger.

Personvern

Les om vår personvernpraksis her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Oslo Tingrett forelegges konflikten til avgjørelse.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til klubb@aperitif.no.

Firmainformasjon

Apéritif AS
Universitetsgata 22
0162 Oslo
Org nummer 972 420 271

Til toppen